Regulamin - Korona Kocich Gór

Regulamin

 

1. ORGANIZACJA

Organizatorem VIII Międzynarodowego Wyścigu „Korona Kocich Gór” Bagno/Osolin 2020  jest:
Stowarzyszenie „Lipówka”, 55-120 Wielka Lipa 140, reprezentowany przez Dominika Krupę, Prezesa Zarządu, tel. +48 519 803 463; dominikkrupa@wp.pl ;

www.koronakocichgor.com.

Dyrektor Wyścigu: Henryk Charucki, tel. +48 601 718 012; henryk_charucki@harfa-harryson.com.pl

Komandor Wyścigu: Robert Borczyk. tel. +48 693 332 605; milsa7@poczta.onet.pl

 

Współorganizatorzy:

 

KS Arkadia, Wielka Lipa 140, 55-120 Oborniki Śląskie

Prezes Klubu: Wojciech Osiński, tel. 500 268 751, osinskiwojciecj@o2.pl

 

LKS „ ATOM BOXMET” Dzierżoniów, reprezentowany przez Mariusza Mazura, Grzegorza Winiarskiego i Mariusza Laszkiewicza.

 

2.  FORMAT ZAWODÓW ORAZ PUNKTACJA

 

Wyścig zostanie przeprowadzony 15.08.2020 r. (sobota) na trasie o długości 16 km (z półmetkiem                    na 8 km) w kategoriach: mężczyźni junior i kobiety elita i juniorka.

 

W kategorii junior młodszy (mężczyźni + kobiety) wyznaczono dystans 9,0 km (z półmetkiem na 4,5 km).

 

VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Korona Kocich Gór” Bagno/Osolin 2020 jest wpisany do Kalendarza Imprez Polskiego Związku Kolarskiego (PZKol). Wyścig jest też wpisany do Kalendarza Dolnośląskiego Związku Kolarskiego (DZKol) i objęty punktacją  do Challenge’u DZKol dla kolarzy (kobiety i mężczyźni) z dolnośląskich klubów.  

 

3. UCZESTNICTWO  

 

Wyścig odbędzie się w dniu 15.08.2020 r. na trasie:

Osolin (gm. Oborniki Śląskie) (start i meta) –  pierwszy półmetek na 4,5km dla juniora młodszego (kobiety i mężczyźni) – miejscowość Borówek (gm. Prusice) – drugi półmetek jest na 8 km dla pozostałych kategorii – miejscowość Jagoszyce (gm. Prusice). Powrót na metę do miejscowości Osolin w odwrotnej kolejności. Trasa wyścigu przebiega na obszarze  Gminy Oborniki Śląskie i Gminy Prusice, Powiat Trzebnica.

Dla kobiet (elita + juniorki) oraz mężczyzn w kategori junior, wyścig będzie zaliczany jako etap trzeci  SowioGórskiTour WYŚCIG KOLARSKI NADZIEI OLIMPIJSKICH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ W KATEGORII JUNIOR, KOBIETY OPEN (Elita, juniorka). Udział w wyścigu w kategoriach junior męższczyźni, kobiety open i juniorka tylko dla uczestników wyścigu etapowego. Start i meta wyścigu miejscowość OSOLIN. Ceremiona zakończenie wyścigu odbędzie się w miejscowości BAGNO ul. Ziołowa (odległość od Osolina 2000 m). Obydwie miejscowości leżą w Gminie Oborniki Śląskie. Wyścigi zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

 

Etap Osolin                   ITT 15.08.2020 r.                                      16,0 km 

 

W zawodach prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy posiadający licencje sportowe aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie OC i NW.

 

Zapraszamy także kategorie junior młodszy (kobiety i mężczyźni) do startu  w wyścigu „Korona Kocich Gór” jazda indywidualnie na czas w miejscowości Osolin w dniu 15.08.2020r.

Zapisy na wyścig dla wszystkich kategorii wiekowych będą przyjmowane do dnia 10.08.2020r., do godz. 23:59,n na mail:   

rafal.makowski@gmail.com

 

4. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów usytuowano w miejscowości Osolin, ul. Piłsudskiego nr 38 na wysokości  ul. Sikorskiego i będzie czynne w dniu  15.08. 2020 r. (sobota) od godz. 7:00.

Odprawa techniczna z udziałem komisji sędziowskiej, dyrektorów i trenerów, klubów godz. od 8.05 do 8.20

                     

5. NEUTRALNE POJAZDY TECHNICZNE - nie dotyczy.

 

8. LIMIT CZASU - nie dotyczy.

 

9. NAGRODY

 

Trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek i zawodników w jeździe indywidualnej na czas otrzyma nagrody honorowe w postaci pucharów, nagrody pieniężne i nagrody rzeczowe jak w tabelach poniżej:

 

Zajęte miejsce

Juniorzy mężczyźni

Elita kobiety

Juniorki kobiety

I

300

300

300

II

200

200

200

III

150

150

150

IV

100

100

100

V

100

100

100

Razem

850

850

850

 

Zajęte miejsce

Junior młodszy

Juniorka młodsza

I

300

300

II

200

200

III

150

150

IV

100

100

V

100

100

Razem

850

850

 

 

 

10. Kontrola Antydopingowa

 

Przepisy antydopingowe UCI stosuje się w całości podczas wyścigu. Ponadto, zgodnie z prawem polskim, polskie przepisy antydopingowe są stosowane dodatkowo do przepisów antydopingowych UCI.

Adres lokalu kontroli antydopingowej: Osolin, ul. Piłsudskiego nr 38.

 

 

11. OFICJALNE CEREMONIE

 

Po zakończeniu wyścigu trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników ma obowiązek stawienia się do dekoracji na podium w miejscowości Bagno, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów, ul. Ziołowa. Więcej szczegółów na odprawie technicznej.

 

12. KARY

 

W zakresie kar obowiązują jedynie przepisy i tabela kar PZKOL.

 

 

13. KOMISJA SĘDZIOWSKA: wg ustaleń PZKol I DZKol

 

14. UWAGI KOŃCOWE

 

Wyścig  odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Po trasie mogą jechać startujący kolarze, samochody sędziowskie, piloci, pojazdy Policji, karetki pogotowia w razie nagłej potrzeby udzielenia pomocy i wozy organizatora np. komandora wyścigu.

 

Organizator (Dyrektor Zawodów) zabezpieczy wykwalifikowany personel w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyścigu. Osoby te będą odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy wyścigu oraz umożliwienie kontroli przebiegu zawodów.

Wyścig będzie przeprowadzony pod nadzorem Komisji Sędziowskiej, której będzie przewodniczył Sędzia Główny delegowany przez DZKOL.

Wszystkie osoby pracujące przy zawodach, również zaproszeni goście i wolontariusze, uznawani są za oficjalnych przedstawicieli Organizatora.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz 2 w pełni wyposażonych ambulansów z zespołami ratownictwa medycznego.

Wszyscy kierowcy pojazdów w kolumnie wyścigu powinni posiadać niezbędne uprawnienia zgodne z przepisami PZKOL oraz umieścić na pojazdach oznaczenia sponsorowane dostarczone przez Organizatora.

 

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Organizator wraz z Komisją Sędziowską rezerwują sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie szczegółowym wyścigu w razie konieczności oraz programie zawodów. Zmiany będą ogłaszane w komunikatach na FB Korona Kocich Gór, przesyłane na adresy e-mail zgłoszonych zawodników oraz na odprawie technicznej.

Wszystkie osoby biorące udział w wyścigu czy to jako zawodnik czy też członek obsługi lub każdy inny potwierdzają niniejszym znajomość regulaminu i zobowiązani są do jego przestrzegania.

15. SZPITAL

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55; tel. +48 71 312 09 20 .

Script logo