Mistrzostwa Polski Strażaków i Policjantów - Korona Kocich Gór

Mistrzostwa Polski Strażaków i Policjantów

VIII Wyścig Kolarski Korona Kocich Gór – Memoriał im. Kornela Morawieckiego

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI POLICJANTÓW I STRAŻAKÓW W KOLARSTWIE SZOSOWYM NA 2020 ROK

 

Jazda indywidualna na czas na dystansie 16 km  rozgrywana będzie na drogach powiatowych w Gminie Oborniki Śląskie i Gminie Prusice, Powiat Trzebnica

Start i Meta w dniu 15.08.2020r. w miejscowości OSOLIN, ul. Piłsudskiego 38  na wysokości z ul. Gen. W. Sikorskiego, kod: 55-120 Oborniki Śląskie

1. CEL IMPREZY

1.1. Wyłonienie Mistrzów Polski wśród Policjantów i oddzielnie Strażaków na  2020 r.              

1.2. Poprawa kondycji fizycznej poprzez treningi i starty na rowerze.                                           

 1.3. Popularyzacja kolarstwa na Dolnym Śląsku i w Polsce.

2. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Lipówka” Wielka Lipa 140, 55-120 Oborniki Śląskie.                                       

Prezes Zarządu, Dominik Krupa, tel. 519 803 463, e-mail: dominikkrupa@wp.pl                  

Dyrektor Wyścigu: Henryk Charucki, tel. 601 718 012

3. TERMIN IMPREZY / DYSTANSE/ KATEGORIE 

15.08. 2020r. -  Osolin – Brzeźno Małe – Brzeźno – Borówek - Jagoszyce (półmetek na 8 km) i powrót tą samą trasą w odwrotnej kolejności.

Kategoria startowe:

Mężczyźni:

M 1.    do 40 lat,        urodzeni w latach:  1981 i młodsi                                                                     

M 2.   41 – 55 lat,      urodzeni w latach:  1980 – 1966                                                                             

M 3.  56 lat i więcej, urodzeni w latach: 1965 i starsi

Kobiety:

K 1. Open, bez limitu wiekowego

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie mailem do dnia 10.08.2020r. na adres: Stowarzyszenie „Lipówka” Wielka Lipa 140, 55-120 Oborniki Śląskie,  e-mail: dominikkrupa@wp.pl, telefon:  519 803 463

Lp

Nazwisko i imię

Rok  urodzenia

Kategoria wiekowa

Nazwa instytucji

1

Nowak Jan

1955

 M 3

 

 

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najlepsi w każdej kategorii za miejsca 1-3 puchary i nagrody rzeczowe. Dekoracja oddzielna dla kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe: M1, M2, M3, Kobiety Open.

5. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro Zawodów usytuowano w miejscowości: Osolin, ul. Piłsudskiego 38 na wysokości ul. Gen. W Sikorskiego - będzie czynne w dniu  15.08. 2020 r. (sobota) od godz. 7.00 rano.                    

godz. 7:00 – 8:00 startowych, wydawanie numerów

godz. 8.05 – 8.20 odprawa techniczna,                       

godz. 8.20 – 9.00 odprawa komisji sędziowskiej i pisanie listy startowej wg kolejności zapisów

godz. 9.00 – 10.00 start i walka na trasie Mistrzostw Polski służb mundurowych.

godz.14.00   Bagno ul. Ziołowa  - dziedziniec Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów, DEKORACJE - wręczenie pucharów, nagród na scenie. Odległość od  Osolina do Bagna 2000 m

6. TRASA WYŚCIGU

Według załączonej mapki trasy wyścigu. Wyścig odbywa się na trasie zamkniętej. Po rozpoczęciu startu pierwszego zawodnika, inni startujący nie mogą trenować lub jeździć po trasie wyścigu.

7. KARY

W zakresie kar obowiązują jedynie przepisy i tabela kar PZKOL.

8. KOMISJA SĘDZIOWSKA:

wg ustaleń Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego I Dolnośląskiego Związku Kolarskiego.

9. UWAGI KOŃCOWE

Wyścig  odbędzie się przy zamkniętym ruchu drogowym. Po trasie mogą jechać startujący kolarze, samochody sędziowskie, piloci, pojazdy Policji, karetki pogotowia w razie nagłej potrzeby udzielenia pomocy i wozy organizatora np. komandora wyścigu.

 

Organizator (Dyrektor Zawodów) zabezpieczy wykwalifikowany personel w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyścigu. Osoby te będą odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy wyścigu oraz umożliwienie kontroli przebiegu zawodów.

Wyścig będzie przeprowadzony pod nadzorem Komisji Sędziowskiej, której będzie przewodniczył Sędzia Główny delegowany przez PZKOL. Wszystkie osoby pracujące przy zawodach, również zaproszeni goście i wolontariusze, uznawani są za oficjalnych przedstawicieli Organizatora. Organizator zapewnia opiekę medyczną w postaci lekarza wyścigu oraz 2 w pełni wyposażonych ambulansów z zespołami ratownictwa medycznego.

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

Organizator wraz z Komisją Sędziowską rezerwują sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie szczegółowym wyścigu w razie konieczności. Zmiany będą ogłaszane w Biuletynie Wyścigu oraz na odprawie technicznej.

Wszystkie osoby biorące udział w wyścigu czy to jako zawodnik czy też członek obsługi lub każdy inny potwierdzają niniejszym znajomość regulaminu i zobowiązani są do jego przestrzegania.

 

10. SZPITAL

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej, 55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55; tel. +48 71 312 09 20 .

 

 

                                                                                                                        ZAPRASZAMY

                                                                                                             Stowarzyszenie „Lipówka”             

 

                                     

Script logo